• Home |
  • Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych. Trwa nabór.

Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych. Trwa nabór.

Panele na dachach spółdzielni

Teraz o dopłaty do fotowoltaiki mogą się ubiegać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne.


Ruszył nabór wniosków przez BGK

Z początkiem lutego 2023 r. dokumenty konieczne do ubiegania się o wsparcie zostały udostępnione na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków będzie ciągły. Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków można znaleźć na stronie BGK pod tym linkiem. Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres siedziby banku. Głównym elementem wsparcia będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.


Dofinansowanie do 50%

Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Źródło: https://www.gov.pl


Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice? Zapraszamy do kontaktu.