• Home |
 • Dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych w 2022.

Dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych w 2022.

Trwa aktualnie 4 nabór cieszącego się dużym zainteresowaniem Programu „Mój Prąd”, wspierający rozwój fotowoltaiki w Polsce.

Nowa edycja istniejącego od 2018 r. programu „Mój Prąd”, którego głównym celem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji  fotowoltaicznych, znacznie różni się od trzech poprzednich. Tym razem bardzo duży nacisk został położony na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Propozycje zawarte w czwartej odsłonie programu „Mój Prąd” skierowane są do prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing oraz oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Dofinansowanie obejmuje także inwestycje dokonane po 1 lutego 2020 roku pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń net-billing. Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Na co uzyskamy dofinansowanie:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Jaką pulę środków można uzyskać z programu?

Podstawową zasadą, tak jak w poprzednich edycjach „Mojego Prądu” jest pokrycie max. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 • Dotacja wynosi 4 000 zł do samej instalacji PV bez dodatkowych urządzeń.
 • Przy łaczeniu fotowoltaiki z dodatkową inwestycją, dotacja może wynieść 5000 zł na instalację PV.

Dodatkowe dofinansowanie można uzyskać na dodatkowe urządzenia:

 • 5000 zł na magazyn ciepła
 • 7500 zł na magazyn energii
 • 3000 zł do inteligentnego systemu zarządzania energią w domu (HEMS/EMS)

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać łącznie z programu Mój Prąd 4.0 to 20 500 zł (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.). W przypadku Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing dofinansowanie jakie można uzyskać łącznie z programu Mój Prąd 4.0 to 17 500 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie krok po kroku:

 1. Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, samą lub z dodatkowymi komponentami. Pamiętaj by mieć fakturę i potwierdzenie płatności. Będą potrzebne przy składaniu wniosku.
 2. Zgłoś instalację. Poczekaj na wymianę licznika.
 3. Podpisz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.Wypełnij wniosek przez Internet w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Można to zrobić samemu lub przez pełnomocnika – -możemy to zrobić w Twoim imieniu.
 4. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Zmiany status wniosku można również śledzić na stronie https://mojprad.gov.pl/.